Hur installerar jag en färdig kanallista och sorterar kanaler?
Istället för att sortera kanaler kan du installera någon av våra värdiga kanallistorna antingen online eller genom att ladda ner den till ett USB-minne. Det är väldigt enkelt och du slipper att sortera kanalerna själv.

Installera online
Installera via USB
Sortera kanaler i mottagaren
Sortera kanaler i din datorInstallera en kanallista online


För att ladda ner och uppdatera kanallistan online måste du ha en Internetanslutning till din mottagare samt den senaste mjukvaran i din mottagare. Följ därefter nedanstående instruktioner.

1. Gå till Meny - Installera2. Tryck röd knapp för att skriva in "miraclebox.se" för nedladdning. Avsluta med "Enter" (röd knapp).Efter redigering ska det se ut enligt nedan


3. När du ser ovanstående bild trycker du på knappen OK. Du ska då se nedanstående dyka upp på skärmen. Välj Laddning av kanaldata.4. Bläddra till önskad kanallista och tryck OK för att installera. I vårt fall har vi valt kanallistan Canal Digital HD & Viasat (2012-03-08).5. För att installationen ska genomföras krävs en omstart av mottagaren. Tryck OK för att slutföra installation.Installationen ska nu vara genomförd och den nya kanallistan installerad. Tryck "FAV" för att se dina nya favoritlistor.


Så här kan listan se ut när du trycker FAV för dina favoritlistor


Vill du fortfarande sortera kanalerna manuellt kan du läsa mer om hur du gör detta via mottagaren eller i en dator.Installera en kanallista via USB


Du kan även installera en ny kanallista genom att ladda ner den från vår (eller någon annan) sida och därefter lägga över den på ett USB-minne.

Ladda ner den senaste kanallistan här

Så här gör du för att installera din nedladdade kanallista.

1. Efter att du laddat ner kanallistan och valt vilken kanallista du vill installera kopierar du denna till ett USB-minne (formaterat i FAT32). Kopiera direkt till "rooten", dvs inte i några undermappar.

2. Stoppa in USB-minnet i valfri USB-port på din mottagare och ett meddelande ska dyka upp på TV-skärmen. Kontrollera att rätt kanallista är markerad (I detta fall kanallistan som heter Canal_Digital_Viasat_HD) och installera med röd knapp på din fjärrkontroll.OBS! Alla tidigare kanaler och kanallistor raderas vid ovanstående installation.

Installationen ska nu vara genomförd och den nya kanallistan installerad. Tryck "FAV" för att se dina nya favoritlistor.


Så här kan listan se ut när du trycker FAV för dina favoritlistor


Vill du fortfarande sortera kanalerna manuellt kan du läsa mer om hur du gör detta via mottagaren eller i en dator.Sortera kanalerna i en Miraclebox


Vill du endast ta in en satellit (exempelvis Thor 1.0°V eller Sirius 5.0°Ö) till din Miraclebox
Sortera kanalerna i en dator


Vill du endast ta in en satellit (exempelvis Thor 1.0°V eller Sirius 5.0°Ö) till din Miraclebox